System andon – definicja i zastosowanie

System andon to udogodnienie, które w procesie produkcji daje możliwość jego kontrolowania oraz w razie konieczności natychmiastowego zatrzymania. Wyżej wspomniane odbywa się przy użyciu tablic świetlnych zawieszonych nad linią produkcyjną, które sygnalizują wykrycie mankamentu poprzez sygnały świetlne oraz dźwięki.

Tablice świetlne w systemie andon – jak je odczytywać?

Jeśli mowa o tablicach świetlnych, które stanowią podstawowe narzędzie systemu andon przekazują one konkretne komunikaty przy użyciu komunikatów świetlnych. Na tej podstawie można określić czy w procesie produkcyjnym wszystko przebiega jak należy czy jednak występują jakieś defekty.

W związku z powyższym, jeżeli na tablicy widnieje światło zielone wówczas oznacza to, że operacja produkcyjna przebiega prawidłowo. Jeśli jednak pojawiają się w nim jakieś zakłócenia, które zauważy pracownik nadzorujący konkretną linię produkcyjną, wówczas światło ulega zmianie na żółte czyli tak zwane ostrzegawcze. W przypadku awarii maszyn czy pojawienia się mankamentu jakościowego proces ulega natychmiastowemu zatrzymaniu, a światło na tablicy zmienia kolor na czerwony. Jeżeli w danym przedsiębiorstwie produkcyjnym używa się nowoczesnych tablic, wówczas mogą być one zaopatrzone w dodatkowe sygnalizatory jak hasła ostrzegawcze, grafiki czy nawet efekty audiowizualne.

W jaki sposób są przeprowadzane prace wdrożeniowe systemu andon?

System andon jest wdrażany dwufazowo. W pierwszej fazie ma on służyć jedynie testom i być zamontowany w przypadku jednej linii produkcyjnej, natomiast po zweryfikowaniu prawidłowości jego działania można przejść do fazy drugiej.

Faza druga polega na zaopatrzeniu w tablice świetlne pozostałych linii produkcyjnych oraz zaopatrzeniu je w aplikacje usprawniające działanie.

Czy system andon zawsze jest korzystnym rozwiązaniem?

Tak naprawdę wszystko zależy od wielkości danej firmy produkcyjnej. Jeżeli działa ona na szeroką skalę, wówczas wczesne wykrycie błędu stanowi minimalizację strat, które przy ogromnej ilości wyprodukowania danego rodzaju produktów mogą być dla przedsiębiorstwa kosztowne.

System andon nie jest tanią inwestycją, w związku z czym małe przedsiębiorstwa produkcyjne nie mogą sobie pozwolić często na jego zakup, a ponadto mija się to w większości przypadków z celem, ponieważ przy niewielkiej produkcji aż tak rozbudowana kontrola nie jest wymagana. W związku z tym wdrożenie systemu na sens głównie w dużych firmach produkujących na masową skalę.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Signalo