CRM dla małej firmy - czy to się opłaca?

Automatyzacja – to słowo-klucz w dzisiejszym biznesie, niezależnie od jego skali. Dlatego systemy CRM nie są już domeną wyłącznie dużych podmiotów. Dziś to modułowe, zoptymalizowane rozwiązania, które bezpośrednio wpływają na jakość pracy również firm średnich i niewielkich.

CRM przestaje być postrzegany przez pryzmat samej technologii. Stał się raczej formą stylu             biznesowego – nowoczesnego, dynamicznego, precyzyjnego. Automatyzacja procesów    obsługowych, precyzja zbierania i przechowywania danych, łatwość generowania i przechowywania informacji – wszystko to staje się standardem a nie firmowym kaprysem. Systemy CRM powszechnie nie są traktowane jak zbędny wydatek i wyzwanie wdrożeniowe, ale jeden z fundamentów dynamicznego rozwoju firmy zarówno na polu zarządzania, obsługi przed- i posprzedażowej, handlu czy marketingu. Ta zmiana optyki dotyczy przede wszystkim mikroprzedsiębiorców – dotychczas często sceptycznych wobec uruchamiania rozbudowanych rozwiązań IT. Systemy CRM, dzięki swojej modułowości, mogą być obecnie dostosowane do konkretnych wymagań i specyfiki biznesowej. Ich odpowiednie sprofilowanie umożliwia intuicyjne i szybkie przejście na nowy, wyższy poziom pracy. W efekcie to zindywidualizowane projekty, odpowiadające realnym potrzebom każdego modelu biznesowego.

Możliwości niezależne od branży

Konwersję pomiędzy CRM a nowymi możliwościami widać w raportach produktowych Salesforce. Analizy wykazują realne, namacalne korzyści – to możliwość generacji większej liczby lead’ów, rosnący stopień satysfakcji Klientów czy odczuwalne przyspieszenie procesów stricte administracyjnych. Według danych statystycznych, dzięki systemom CRM można zdobyć nawet 26% więcej leadów oraz zwiększyć ilość leadów kończących się podpisaniem umowy! Efekt wdrożenia CRM to korzyści w wymiarze finansowym – od wzrostu przychodów po redukcję kosztów operacyjnych. Dzięki rozwiązaniom tego typu można odciążyć pracowników firmy i wpłynąć na ich efektywność.  Potencjał ten jest osiągalny niezależnie od branży. Mitem jest bowiem ograniczenie wartości CRM głównie do sektora IT – podobnie jak mitem jest ograniczenie jego wartości wyłącznie do dużych podmiotów. Architektura zastosowana w Salesforce umożliwia wykorzystanie aplikacji na wielu płaszczyznach – od monetyzacji działań marketingowych, sprzedażowych, obsługi klienta, przez analizę danych  aż po przepływ informacji. Te mechanizmy to podstawa aktywności biznesowej każdej firmy i każdego środowiska czy branży. Problematyka rozproszonych e-maili, niewykorzystywanych marketingowo kontaktów czy nieprawidłowego obiegu informacji i danych dotyczy wszystkich – niezależnie od skali firmy oraz sektora jej działalności.

System CRM jest wyjątkowo potężnym narzędziem, którego małe przedsiębiorstwa nie powinny się bać. Produkty takie jak Salesforce Marketing Cloud czy Salesforce Sales Cloud doskonale sprawdzą się w  każdym przedsiębiorstwie i nie tylko pomogą zwiększyć wyniki sprzedażowe, ale i ułatwią zarządzanie zasobami ludzkimi. Jeżeli chcesz, aby Twoja firma nieustannie się rozwijała – zdecyduj się na skorzystanie z systemu CRM.