Badania wyników działań firmowych w internecie

Podmioty gospodarcze cały czas używają swoich zasobów finansowych i ludzkich do promocji marki i wyrobu. Media cyfrowe są bardzo dobrym nośnikiem kampanii reklamowych. Jak jednak sprawdzić reakcję otoczenia firmy na jej pracę? Czy jest możliwość sprawdzenia, jak postrzegają ja klienci z różnych miejsc w kraju i za granicą?

Powstają narzędzia do pracy z takimi danymi. Specjalne algorytmy powodują filtrowanie danych, aby uzyskać informacje na zadane przez podmiot gospodarczy pytania. Możliwość ich tworzenia pozwala na dowolne formułowanie wytycznych co do przedmiotu badań i grupy, jaka a być przeszukiwana w sieci.

Co można zmierzyć za pomocą wyszukiwarek?

Najpopularniejszą i bardzo wartościową częścią badań poznanie opinii potencjalnych klientów na portalach społecznościowych i forach internetowych. Możemy poznać jakie informacje są dodawane przy rozmowach na temat marki lub produktu. Możliwość dodawania wielu słów kluczowych pozwala na bardzo szczegółowe wyniki otrzymane przez monitoring opinii w internecie. Takie informacje umożliwiają również szybkie wyciąganie wniosków i zapobieganie kryzysom mogącym negatywnie wpłynąć na wizerunek firmy. Dodatkowe dane pozwolą scharakteryzować firmie profil osób, które poruszają temat firmy w internecie. Dzięki możliwości lokalizacji powstaje mapa, pozytywnego i negatywnego stosunku doi firmy i marki. Pozwala to na modyfikację kampanii reklamowej do niezdecydowanych klientów.

Jak takie dane wpływają na działanie firmy?

Otrzymując dane z wyszukiwania w internecie, firma może lepiej spożytkować środki na promocję i kreowanie marki. W czasie rzeczywistym społeczność internetowa reaguje na działania sieciowe firmy, a zarządzający kampanią szybko może podejmować decyzję o modyfikacji formy przekazu. Po nałożeniu informacji o profilu potencjalnego klienta dział reklamy ma możliwość kierowania przekazu do segmentu klientów, którzy nie są jeszcze przekonani do wyrobu.

Zwiększenie prędkości odpowiedzi w imieniu firmy na pytania zadane na portalach internetowych również buduje pozytywny wizerunek firmy. Poznamy również rozkład aktywności osób aktywnych w tematach związanych z działalnością naszej firmy. Przekłada się to na formę i sposób wydatkowania środków na promocję po ich rozdzieleniu według wskazówek otrzymanych przez monitoring opinii w internecie.

Co uzyskujemy od firm badających internet?

Raport powstający w wyniku badań aktywności związanej z firmą w internecie może być bardzo rozbudowany. Szczegółowy profil otoczenia jest tak dokładny, że firma może nawet poznać płeć i lokalizację klientów, którzy rekomendowani są do następnej kampanii reklamowej. Na podstawie takiego raportu dział promocji może tworzyć różne strategie promocyjne na potrzeby zdobywania nowych klientów lub reagowania na powstające kryzysy w kontaktach między klientem a firmą. Wpływa to na bardziej efektywne użytkowanie budżetu przeznaczonego na promocję i zwiększa jej skuteczność. Oprócz danych o naszej firmie mamy możliwość porównują, jak wyglądamy na tle konkurencji, zarówno w zasięgu opinii, jak i w ich rozkładzie w społeczności internetowej na dowolnym terytorium w kraju lub za granicą.