Tworzymy regulamin dla sklepu internetowego

Wszelkiego rodzaju regulaminy pozwalają na odgórne ustalenie zasad i stworzenie punktu odwołania dla późniejszych działań wykonawczych w bardzo wielu różnych przypadkach. Regulaminy funkcjonują dosłownie wszędzie, więc jeśli ktoś planuje otworzyć własny sklep internetowy, sformułowanie regulaminu będzie jedną z pierwszych podjętych czynności. Istnieją pewne wymogi stawiane regulaminom i trzeba się ich trzymać, żeby efekt prac był prawnie akceptowalny i wyczerpujący dla potencjalnych klientów sklepu.

Prawa, obowiązki, zasady, reguły…
Regulamin musi być przede wszystkim sformułowany tak, by pozostawiał jak najmniej niejasności. Zdania muszą być proste, jasne i napisane językiem jak najbliższym urzędowemu. W takiej formie będzie wzbudzał zaufanie u czytających oraz przekonywał ich o uczciwych zamiarach sprzedawcy. Powinny się w nim znaleźć zapisy definiujące zakres praw i obowiązków zarówno sklepu, jak i klienta, czyli obu stron ewentualnych transakcji. Ma wyczerpywać ciekawość konsumenta odnośnie wielu kwestii i odpowiadać na szereg możliwych pytań. Jego konstrukcja powinna także niwelować możliwość odszukania przez kogokolwiek pewnych niedociągnięć i tym samym pociągnięcia właściciela do odpowiedzialności prawnej.

Zgodność z ustawami i aktami prawnymi
Dokumentów takich jak regulaminy nie tworzy się na podstawie własnych widzimisię, tylko korzysta z licznych materiałów pomocniczych oraz uwzględnia obowiązujące przepisy. Podczas tworzenia regulaminu do sklepu internetowego trzeba wykazać się znajomością dość dużej ilości ustaw (wśród nich kilku niezbędnych, m.in.. kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych) w jak najbardziej aktualnych wersjach.

Regulamin ze ściągawki
Ponieważ stworzenie regulaminu samodzielnie jest, zwłaszcza dla kogoś bez prawnego obycia, dość trudnym zadaniem, mało kto się tego podejmuje. Przeważnie korzysta się z dwóch sprawdzonych rozwiązań: zlecenia wykonania regulaminu odpowiedniemu usługobiorcy bądź przerobienia tzw. pod siebie istniejącego już „gotowca”, czyli wzoru. Na pewno powierzenie realizacji usługi specjaliście jest lepszym wyborem i zajmuje mniej czasu, ale to wyjście charakteryzuje wyższa cena. Niejednokrotnie jednak osoba przygotowująca nam regulamin może później zająć się też jego aktualizowaniem oraz sprawdzaniem uniwersalności pod kątem usług oferowanych przez sklep.