roboty

Zacznijmy od tego, czym jest robot. Według definicji: jest to urządzenie, które w sposób automatyczny wykonuje zadania. Robot może być sterowany przez program komputerowy, przez człowieka, lub działać na zasadach sztucznej inteligencji. Roboty wyręczają człowieka co raz częściej, zwłaszcza jeśli chodzi o mało skomplikowane, ale niezwykle monotonne zadania. Nie nużą one robotów, które wykonują dzięki temu swoją pracę tak samo precyzyjnie, niezależnie od tego, jak długo ona trwa Roboty przemysłowe sprawdzają się również, gdy zadanie polega na pracy z substancjami toksycznymi, niebezpiecznymi dla zdrowia człowieka.

Robot przemysłowy jest to rodzaj maszyny, mający swoje zastosowanie w szeroko rozumianym przemyśle. Posiada ona wszystkie cechy, które definiują robota. Ich kształt przywodzi najczęściej na myśl ludzkie ramię. Posiada ono określoną dla danego typu liczbę tzw. miejsc swobody. Wspomnieć należy również o robotach typu delta, które używane są, jeśli trzeba wykonać szybką operację na krótkim dystansie. Tak czy inaczej, robot przemysłowy może być utożsamiany z ludzką ręką, w której umieszczane jest narzędzie, dzięki któremu jest ona w stanie wykonać powierzone jej zadanie. Może to być zarówno spawanie, jak i obróbka metalu lub drewna, czy ich lakierowanie. Robot przemysłowy wykonuje również bardziej precyzyjną pracę, jaką może być np. montowanie drobnych części składowych jakiegoś mechanizmu.

Roboty przemysłowe, oprócz precyzji, cechuje również duża szybkość, wytrzymałość i siła. Ważną ich cechą jest również powtarzalność. Pod tym względem człowiek nie jest w stanie im dorównać.
Należy pamiętać o tym, że maszyny, a więc także i roboty przemysłowe, mogą być niebezpieczne dla człowieka. Właśnie dlatego, jeśli decydujemy się na zakup i wykorzystanie takiego robota, musimy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu jego stanowiska pracy. Wówczas ograniczymy do minimum ryzyko nieszczęśliwego wypadku z jego udziałem, a robot przemysłowy okaże się być bardzo dobrą inwestycją.

Więcej o robotyzacji w firmach przeczytasz na stronie www.universal-robots.com