Na czym polega zasada 7W?
Na czym polega zasada 7W?

Na czym polega zasada 7W?

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się zasadzie 7W, która jest jednym z kluczowych narzędzi w dziedzinie komunikacji i pisania. Zasada 7W to metoda, która pomaga nam precyzyjnie i kompleksowo przedstawić informacje, odpowiadając na siedem kluczowych pytań: kto, co, gdzie, kiedy, dlaczego, w jaki sposób i ile. Dzięki zastosowaniu tej zasady, nasze teksty stają się bardziej czytelne, zrozumiałe i bogate w treść.

Kto?

Pierwsze pytanie, na które musimy odpowiedzieć, to „kto?”. Chodzi o to, aby precyzyjnie określić, o kim lub o czym mówimy w naszym tekście. Czy jest to konkretna osoba, organizacja, czy może ogólna grupa ludzi? Odpowiedź na to pytanie pozwala czytelnikowi zidentyfikować podmiot, o którym mówimy i lepiej zrozumieć kontekst.

Co?

Kolejne pytanie brzmi „co?”. Tutaj skupiamy się na tym, o czym dokładnie mówimy. Czy jest to jakiś konkretny temat, wydarzenie, produkt czy usługa? Odpowiedź na to pytanie pozwala nam skoncentrować się na istocie sprawy i uniknąć zbędnych dygresji.

Gdzie?

Pytanie „gdzie?” pomaga nam określić miejsce, w którym dzieje się opisywane zdarzenie. Czy jest to konkretna lokalizacja, obszar geograficzny czy może miejsce wirtualne? Odpowiedź na to pytanie pozwala czytelnikowi lepiej zrozumieć kontekst przestrzenny i lepiej wyobrazić sobie opisywane wydarzenia.

Kiedy?

„Kiedy?” to pytanie dotyczące czasu. Chodzi o to, aby precyzyjnie określić, kiedy miało miejsce opisywane zdarzenie lub kiedy będzie miało miejsce w przyszłości. Odpowiedź na to pytanie pozwala czytelnikowi lepiej zrozumieć chronologię wydarzeń i lepiej zorientować się w czasie.

Dlaczego?

Pytanie „dlaczego?” skupia się na przyczynach i motywach. Chodzi o to, aby wyjaśnić czytelnikowi, dlaczego dane zdarzenie miało miejsce lub dlaczego dana osoba podjęła określone działania. Odpowiedź na to pytanie pozwala czytelnikowi lepiej zrozumieć kontekst i związane z nim powody.

W jaki sposób?

„W jaki sposób?” to pytanie dotyczące sposobu działania. Chodzi o to, aby opisać czytelnikowi, w jaki sposób dana osoba osiągnęła określony cel lub jakie są kroki do wykonania w danej sytuacji. Odpowiedź na to pytanie pozwala czytelnikowi lepiej zrozumieć proces i zastosować go w praktyce.

Ile?

Ostatnie pytanie, „ile?”, dotyczy ilości lub skali. Chodzi o to, aby podać konkretne liczby, dane statystyczne lub inne informacje, które pomogą czytelnikowi lepiej zrozumieć rozmiar i zakres opisywanego zjawiska. Odpowiedź na to pytanie pozwala czytelnikowi lepiej ocenić skalę problemu lub korzyści.

Podsumowując, zasada 7W to skuteczne narzędzie, które pomaga nam pisać precyzyjne, kompleksowe i bogate w treść teksty. Odpowiedzi na pytania: kto, co, gdzie, kiedy, dlaczego, w jaki sposób i ile, pozwalają czytelnikowi lepiej zrozumieć opisywane zjawisko i lepiej wykorzystać przekazane informacje. Dzięki zastosowaniu tej zasady, nasze teksty stają się bardziej czytelne, atrakcyjne i wartościowe dla czytelnika.

Zasada 7W polega na odpowiedzi na pytania: Kto? Co? Gdzie? Kiedy? Dlaczego? Jak? W jaki sposób?

Link tagu HTML do strony https://zosiaikevin.pl/:
https://zosiaikevin.pl/