Jakie świadczenia przysługują osobie niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym?
Jakie świadczenia przysługują osobie niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym?

Jakie świadczenia przysługują osobie niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym?

Jakie świadczenia przysługują osobie niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym?

Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym mają prawo do różnych świadczeń i wsparcia, które mają na celu ułatwienie im codziennego funkcjonowania i zapewnienie równych szans. Poniżej przedstawiamy szczegółowy przegląd tych świadczeń.

1. Świadczenia pieniężne

Osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym może ubiegać się o różne formy świadczeń pieniężnych, takie jak:

 • renta socjalna – miesięczne świadczenie pieniężne dla osób niezdolnych do pracy lub utrzymania się z własnych środków,
 • zasiłek pielęgnacyjny – świadczenie dla osób niepełnosprawnych, które wymagają stałej opieki i pomocy innej osoby,
 • świadczenie rehabilitacyjne – wsparcie finansowe na pokrycie kosztów rehabilitacji i zakupu niezbędnego sprzętu medycznego,
 • świadczenie pielęgnacyjne – dodatkowe wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych, które wymagają stałej opieki i pomocy innej osoby.

2. Świadczenia zdrowotne

Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym mają prawo do specjalistycznej opieki zdrowotnej i rehabilitacji. Mogą korzystać z:

 • bezpłatnych wizyt u lekarzy specjalistów,
 • bezpłatnych leków na receptę,
 • bezpłatnych badań diagnostycznych i rehabilitacyjnych,
 • dofinansowania do zakupu sprzętu medycznego.

3. Świadczenia edukacyjne

Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym mają prawo do specjalnego wsparcia edukacyjnego, które ma na celu zapewnienie im równych szans w nauce. Mogą korzystać z:

 • indywidualnego nauczania lub wsparcia edukacyjnego w szkole,
 • dodatkowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
 • specjalistycznego sprzętu i materiałów edukacyjnych,
 • asystenta nauczyciela lub tłumacza języka migowego.

4. Świadczenia związane z zatrudnieniem

Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym mają prawo do różnych form wsparcia związanego z zatrudnieniem, takich jak:

 • preferencyjne warunki zatrudnienia,
 • dofinansowanie do wynagrodzenia asystenta osobistego,
 • możliwość korzystania z elastycznego czasu pracy,
 • specjalistyczne szkolenia i kursy zawodowe.

5. Świadczenia transportowe

Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym mają prawo do ulg i uprawnień związanych z transportem. Mogą korzystać z:

 • bezpłatnych lub preferencyjnych biletów komunikacji publicznej,
 • preferencyjnych opłat za taksówki,
 • dofinansowania do zakupu specjalistycznego sprzętu transportowego.

Podsumowanie

Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym mają prawo do wielu różnych świadczeń, które mają na celu ułatwienie im codziennego życia i zapewnienie równych szans. Warto skorzystać z tych świadczeń i zasięgnąć informacji w odpowiednich instytucjach, aby móc skorzystać z pełnego wsparcia, na które mają prawo.

Wezwanie do działania:

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi świadczeń przysługujących osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym na stronie https://www.liblu.pl/.