Do czego służy regulator PID?
Do czego służy regulator PID?

Do czego służy regulator PID?

Do czego służy regulator PID?

Regulator PID, czyli regulator proporcjonalno-integracyjno-różniczkujący, jest jednym z najważniejszych narzędzi w automatyce i regulacji procesów. Jego głównym zadaniem jest utrzymanie stabilności i precyzji w działaniu różnych systemów, takich jak układy sterowania temperaturą, prędkością czy poziomem.

Jak działa regulator PID?

Regulator PID składa się z trzech podstawowych elementów: członu proporcjonalnego (P), członu całkującego (I) i członu różniczkującego (D). Każdy z tych członów pełni inną rolę w procesie regulacji.

Człon proporcjonalny (P)

Człon proporcjonalny jest odpowiedzialny za reakcję na bieżące różnice między wartością zadawaną a wartością rzeczywistą. Im większa różnica, tym większa reakcja regulatora. Działanie tego członu można opisać równaniem:

P = Kp * (Wz – Wr)

gdzie:

 • P – wartość członu proporcjonalnego
 • Kp – wzmocnienie członu proporcjonalnego
 • Wz – wartość zadana
 • Wr – wartość rzeczywista

Człon całkujący (I)

Człon całkujący ma za zadanie eliminować błędy ustalone, czyli takie, które utrzymują się przez dłuższy czas. Działa na zasadzie sumowania wartości błędów w czasie i mnożenia ich przez odpowiednie wzmocnienie. Działanie tego członu można opisać równaniem:

I = Ki * ∫(Wz – Wr) dt

gdzie:

 • I – wartość członu całkującego
 • Ki – wzmocnienie członu całkującego
 • Wz – wartość zadana
 • Wr – wartość rzeczywista
 • ∫(Wz – Wr) dt – całka z różnicy między wartością zadawaną a wartością rzeczywistą po czasie

Człon różniczkujący (D)

Człon różniczkujący reaguje na szybkość zmian wartości rzeczywistej. Jego zadaniem jest zapobieganie nagłym zmianom i utrzymanie stabilności systemu. Działanie tego członu można opisać równaniem:

D = Kd * d(Wz – Wr)/dt

gdzie:

 • D – wartość członu różniczkującego
 • Kd – wzmocnienie członu różniczkującego
 • Wz – wartość zadana
 • Wr – wartość rzeczywista
 • d(Wz – Wr)/dt – pochodna z różnicy między wartością zadawaną a wartością rzeczywistą po czasie

Zastosowanie regulatora PID

Regulator PID znajduje szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak przemysł, automatyka, energetyka czy robotyka. Dzięki swojej wszechstronności i skuteczności, jest powszechnie stosowany do regulacji procesów, w których wymagana jest precyzja i stabilność.

Jednym z przykładów zastosowania regulatora PID jest sterowanie temperaturą w piecu przemysłowym. Dzięki odpowiedniemu dobraniu parametrów regulatora, można utrzymać temperaturę na stałym poziomie, co ma kluczowe znaczenie dla jakości produkcji.

Innym przykładem jest sterowanie prędkością silnika elektrycznego. Regulator PID pozwala na utrzymanie stałej prędkości obrotowej, niezależnie od obciążenia czy zmian w otoczeniu.

Podsumowanie

Regulator PID jest niezwykle ważnym narzędziem w automatyce i regulacji procesów. Dzięki swojej skuteczności i wszechstronności, znajduje szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach. Człon proporcjonalny, całkujący i różniczkujący działają razem, aby utrzymać stabilność i precyzję w działaniu systemów. Dzięki regulatorowi PID możliwe jest utrzymanie stałej wartości zadanej, co ma kluczowe znaczenie dla jakości i efektywności procesów.

Regulator PID służy do stabilizacji i kontroli procesów automatycznych.

Link do strony: https://www.skandynawskieinspiracje.pl/