Czy osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje zasiłek stały?
Czy osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje zasiłek stały?

Czy osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje zasiłek stały?

Czy osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje zasiłek stały?

W Polsce istnieje wiele programów i świadczeń mających na celu wsparcie osób niepełnosprawnych. Jednym z najważniejszych z nich jest zasiłek stały, który przysługuje osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jednak czy osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności również ma prawo do tego świadczenia? Przyjrzyjmy się bliżej tej kwestii.

Definicja umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

Zgodnie z polskim prawem, niepełnosprawność jest określana na podstawie stopnia jej nasilenia. Istnieją trzy stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany i znaczny. Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ma ograniczenia w wykonywaniu codziennych czynności, jednak nie są one tak znaczące jak w przypadku osób z niepełnosprawnością znaczną.

Zasiłek stały dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Według obowiązujących przepisów, zasiłek stały przysługuje wyłącznie osobom z niepełnosprawnością znaczną. Oznacza to, że osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie spełnia kryteriów, aby otrzymać to świadczenie. Zasiłek stały jest przeznaczony dla osób, które mają znaczne trudności w samodzielnym funkcjonowaniu i wymagają stałej opieki lub pomocy innej osoby.

Inne świadczenia dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Choć osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie może otrzymać zasiłku stałego, w Polsce istnieje wiele innych świadczeń, które mogą jej przysługiwać. Jednym z nich jest renta socjalna, która jest przyznawana osobom niezdolnym do pracy lub mającym ograniczoną zdolność do pracy. Renta socjalna ma na celu zapewnienie minimalnego dochodu osobom niepełnosprawnym, które nie mają innych źródeł utrzymania.

Ponadto, osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może ubiegać się o różne formy rehabilitacji, terapii oraz pomoc techniczną. W zależności od indywidualnych potrzeb, mogą to być m.in. zajęcia rehabilitacyjne, terapia zajęciowa, czy też specjalistyczne urządzenia wspomagające codzienne funkcjonowanie.

Podsumowanie

Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie ma prawa do zasiłku stałego, który jest przeznaczony wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością znaczną. Jednak istnieje wiele innych świadczeń i programów wsparcia, które mogą przysługiwać osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Warto skonsultować się z odpowiednimi instytucjami i organizacjami, aby dowiedzieć się o wszystkich dostępnych możliwościach wsparcia.

Tak, osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje zasiłek stały.

Link do strony: https://lutyk.pl/