4core - Górnictwo w Polsce

Kopalnie węgla kamiennego

Kopalnią węgla kamiennego nazywa się kopalnię, w której wydobywany jest węgiel kamienny z pokładów dostępnych pod ziemią, używając w tym celu metody odkrywkowej lub głębinowej. W Polsce istnieje i działa kilka kopalni węgla kamiennego, które znajdują się na Górnym Śląsku oraz w Zagłębiu Dąbrowskim w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, który obejmuje Górnośląski Okręg Przemysłowy, jak również Rybicki Okręg Węglowy. Oprócz tego, kopalnie węgla kamiennego występują na Dolnym Śląsku oraz na Lubelszczyźnie, gdzie znajduje się Lubelskie Zagłębie Węglowe. Taka kopalnia znajduje się np. w Katowicach, nosząc nazwę Kopalni Węgla Wujek. Węgiel kamienny wydobywane jest także w województwie małopolskim, gdzie działa Libiąż – KWK „Janina, Brzeszcze – KWK „Brzeszcze”, Trzebinia – KWK „Siersza”, która jest obecnie zamknięta oraz Krzeszowice – KWK „Krystyna” – także zamknięta. W Zagłębiu Dolnośląskim także zaprzestano wydobywania węgla kamiennego, a jeśli chodzi o Zagłębie lubelskie, tak działa KWK Bogdanka.

Copyright @ 2011